Villkår & Betingelser
Villkår & betingelser for reservasjoner og betaling.

Her finner du generelle villkår & betingelser for resevasjoner og betaling på Solsiden Brygge.

Hvis du har noen spørsmål, vennligst kontakt oss på telefon +47 404 63 333 eller via e-post booking@solsiden-brygge.no

Disse villkårene og betingelsene gjelder alle reservasjoner gjort direkte med oss, inkludert reservasjoner som er gjort via vår hjemmeside og reservasjoner som er gjort via tredjeparter.

1. RESERVASJONER
2. PRISAVTALENS GYLDIGHET
3. ENDRING OG KANSELLERING
4. BETALING
5. INN- OG UTSJEKK
6. PERSONVERN
7. FORCE MAJEURE
8. JURISDIKSJONSSTED
9. GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER